Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 gelden de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij nemen uw privacy zeer serieus. Hieronder leest u meer over hoe Bloemenboetiek Sonia omgaat met persoonlijke informatie en cookies.

Website bezoek en digitale gegevens Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je IP-adres maar niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres

uw e-mailadres als u berichten plaatst op deze website

uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

de domeinnaam van andere sites die u raadpleegde om naar onze site te gaan

alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site raadpleegt

alle informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

Bestellingen en gegevens verwerking

Wij hebben altijd uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Tevens hebben wij voor het versturen van een boeket een bezorgadres, het telefoonnummer (alleen in het buitenland) en de naam van de eventuele ontvanger nodig om te zorgen dat jouw bestelling netjes aankomt bij de ontvanger. Bij het bestellen van een boeket verwerken wij dus de volgende gegevens:

De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller.

Betalingsgegevens van de bestelling.

De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (alleen buitenland) van de ontvanger.

Inloggegevens (als je, je wenst aan te melden bij www.bloemenboetieksonia.nl).

IP-adres.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering
Wij conformeren aan deze wetgeving en bieden u de mogelijkheid om uw gegevens welke wij verwerken altijd in te zien. Voor rectificatie en verwijdering zullen wij altijd in eerste instantie de wettelijke bewaartermijn hanteren voor de cruciale gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Na deze bewaartermijn voldoen we graag aan de wens van verwijdering of rectificatie.

Bewaartermijn
Bloemenboetiek Sonia heeft een 7 jaar bewaartermijn op jouw bestelling gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Deze gegevens worden altijd geschoond van de informatie die wij niet nodig hebben dus persoonlijke informatie wordt alleen bewaard zolang als dit nodig is.

Communicatie
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen of telefonisch contact wenst van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciƫle telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via info@bloemenboetieksonia.nl.

Toegang tot gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen via info@bloemenboetieksonia.nl.

Disclaimer
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact met ons op via info@bloemenboetieksonia.nl.